Bliv Medlem

Medlemskort 2023

Indmeldelse i klubben!

Åbent hver torsdag kl. 09.
Vi har 3 Billardborde der er også plads til jer
Der er nogen der spiller Whist!
Vi synger dagens Sang kl.10 derefter får vi kaffe og måske en skarp.

Vi har et tilbud til alle seniorer bosat i Brøndby

Kontingent er 125 kr. for hele 2023

Det kan indbetales på!
MobilePay 47 37 08 Husk at skrive jeres. Navn og mobil nr.
Vi kan kun se de 4 tal!
Så kontakter Kasseren jer.

Priser i klubben Øl – Vand – Kaffe – Skarp 10 kr.

Vi spiser sammen flere gange om året det koster 60 kr.

Sted: Der står (selskabslokale på lågen) Kærdammen 1B, 2605 Brøndby Kælderen
Klubben ligger i forlængelse af børnehaven.

Bus nr. 13 og 22 stopper ved COOP 365 Discount.

Mini Crosser kan ikke komme i klubben, Der er trappelift til kælderen, Max. 250 kg.

Alle vores medlemmer er bosat i Brøndby.

Skrevet af Leif Sønderby

Kontakt klubben. faglige.seniorer.brondby1982@gmail.com Klubben er tilsluttet Landsforeningen Faglige Seniorer for derigennem at varetage medlemmernes samfundsmæssige interesser ved afholdelse af møder, foredrag og andre aktiviteter. Klubnummer 1577. https://fagligsenior.dk/