Klubbens Historie

Klubbens Historie
Da efterlønnen blev indført i 1979 startede fagforeningerne Seniorklubberne: “LO Faglige Seniorer”. De eksisterer stadig i fagforeningernes regi, og de er selvsagt store.
Men her i Brøndby var der nogle som også gerne ville have en lokal
“LO Faglige Seniorer”. Der var ganske vist flere andre pensionistforeninger i kommunen, men man savnede det faglige og politiske islæt. Vi havde også andre aktiviteter end de andre foreninger: Billard, whist, yatzy og andre brætspil. Og så var der selvfølgelig kaffe og en lille skarp til at starte dagen med, og derefter dagens sang.
Vi havde mange kulturelle indslag, f.eks. en foredragsholder eller anden underholdning. Og flere årlige tilbagevendende arrangementer. F.eks. Luciafest. Vi var i samme hus som en børneinstitution, så det var oplagt at arrangere noget med dem. Det var populært blandt medlemmerne, især dem der havde børnebørn eller oldebørn i den institution. Og så selvfølgelig fastelavn (uden udklædning og tøndeslagning), høstfest og skovtur. Medlemmerne havde selvsagt forskellige interesser. Nogle kom kun til festerne, nogle kom kun til de kulturelle arrangementer.
Nogle kom kun i billard-stuen og nogle kom aldrig der. Der skulle selvfølgelig være mulighed for noget at skylle ganen med, men selvom der blev afsat en hel kasse øl hver uge var der aldrig nogen der var fulde. Alt foregik i hyggeligt samvær. Der var også mange billardspillere den gang. Alle 3 borde var besat.
I tidens løb er der sket store ændringer i Danmark. Pensionister har bedre helbred og bedre økonomi, og måske derfor er behovet for aktivering blevet mindre. I hvert fald er alle disse foreninger mere eller mindre nødlidende. Medlemstallet er faldet drastisk i alle foreningerne, men vores forening var den mindste af dem, og måske er det grunden til at vi er blevet en meget lille forening, som ikke har kunnet opretholde de aktiviteter. Efter efterlønnens beskæringer er nye pensionister blevet ældre, og med bedre helbred og økonomi, så måske derfor er behovet for aktivering mindre. De ved ganske vist heller ikke hvad de går glip af.
Vi har igennem en årrække slækket på kravet om medlemskab af fagforeningen, og der har også været medlemmer som var mere højreorienterede.
Nu er vi så el ganske lille forening med en meget høj gennemsnitsalder. Foreningen har flere gange været lukningstruet, bl. a fordi det er svært med så gamle medlemmer at finde aktive medlemmer som vil påtage sig opgaverne i en bestyrelse. Ny er vi igen blevet reddet på målstregen, idet vi har fået en yngre kasserer som forsøger at vække foreningen til live igen. Der var på et tidspunkt tvivl om tilknytningen til “Faglige Seniorer”.
Tak for beretningen til tidligere formand
For LO Faglige Seniorer Brøndby
Lene Pedersen.