Forside

posted in: Forside | 0

Klubben er stiftet 5. november 1982

Klubbens formål er at samle alle pensionister og efterlønsmodtagere i Brøndby Kommune i en tværfaglig klub. Klubben er tilsluttet Landsforeningen Faglige Seniorer for derigennem at varetage medlemmernes samfundsmæssige interesser ved afholdelse af møder, foredrag og andre aktiviteter. klubnummer 1577.

Åbningstider 09.00 – 12.00

Adresse: Kærdammen 1A, kælderen
2605 Brøndby

Der er trappelift ned til kælderen
Lokalet bruges også som selskabslokale